Obavljanje obaveznog pregleda strojeva za primjenu pesticida

Ovlaštena Ispitna stanica Tvrtke Fitopromet d.o.o. obavljat će pregled strojeva za primjenu pesticida u srijedu 02.11.2016. u Am Centru u Vodnjanu od 8:00 do 16:00 sati.

 

Spremnik treba biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice volumena, ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta i OIB, tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan).

 

Za nove strojeve kupljene nakon 1.1.2013. potrebno je platiti samo unos u FIS i izdavanje znaka 87,50 kn, a znak traje 5 godina od datuma kupnje stroja. Ostali plaćaju prema cjeniku Fitoprometa koji je odredilo Ministarstvo u privitku maila ili na ovoj poveznici-Fitopromet INFO I CJENIK 

 

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

 

 

 

važne informacije:

ČLANAK  SAVJETODAVNE SLUŽBE  sa njihovih stranica:  Redoviti pregledi strojeva za primjenu pesticida

 

26. studenog 2016. ističe rok do kada trebaju biti pregledane prskalice/atomizeri. U skladu s propisima o održivoj uporabi pesticida, strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.

Pregledom se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Najmanje jednom moraju biti pregledani do 26. studenog 2016. Nakon tog datuma profesionalni korisnici mogu koristiti samo strojeve koji su uspješno prošli pregled i imaju znak o obavljenom pregledu. Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3 godine. Novi strojevi za primjenu su izuzeti od pregleda. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine. Rabljeni strojevi za primjenu koji su kupljeni u nekoj od država Europske unije i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela u toj državi, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi isti kao i u Hrvatskoj (3 godine). Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon. Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica te iznose od 400,00 do 800,00 kuna bez PDV-a. Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled.

Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegova volumena. Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva. Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno je donijeti OIB. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan).

Na pregled je potrebno ponijeti:

  • za nove strojeve - priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima i izjavu o sukladnosti;
  • za rabljene strojeve - dostaviti dokaze o kupnji, tehničke podatke;
  • za priznavanje pregleda u nekoj članici EU - dostaviti podatke o državi članici Europske unije u kojoj je stroj kupljen, kao i informaciju ima li stroj važeći znak o obavljenom redovitom pregledu, u kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći. Detaljnije informacije o pripremi strojeva prije službenog pregleda ovlaštene ispitne stanice navest će u obavijesti o obavljanju pregleda. Ako obavijesti ne sadrže takve informacije upućujemo vas da takve informacije zatražite od ovlaštene ispitne stanice koja je dala obavijest i najavila pregled.

Vlasnici/korisnici strojeva trebaju prijaviti ispitnoj stanici:

  • nove strojeve i zatražiti znak prije prve uporabe stroja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od kupnje,
  • svaku promjenu podataka o vlasništvu u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama,
  • strojeve koje iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih strojeva.

U slučaju manjih neispravnosti koje mogu otkloniti serviseri nazočni na mjestu pregleda, moguće je ponoviti pregled isti dan. Kod kritičnih neispravnosti pregled se mora ponoviti. U ovom slučaju izdaje se izvještaj o pregledu, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu. Znak o obavljenom pregledu izdaje se samo u slučajevima kada strojevi za primjenu ispunjavaju propisane zahtjeve.

 

 

Znak o redovitom pregledu stroja za primjenu sredstava za zaštitu bilja (nacrtao: V. Novaković)

Upisnik ispitnih stanica

 

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.

Viši koordinator za mehanizaciju

Agroturist partner međunarodnog Projekta YouInHerit

Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age" 

 

 

Projekt akronima YOUINHERIT: provodi se u sklopu programa Central Europe 2014 -2020., a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od lipnja 2016. do lipnja 2019. godine).

Cilj je da lokalno stanovništvo otkrije skriveni potencijal ekonomskog razvoja koji se temelji na maslinarstvu te prednost radnih mjesta koja se baziraju na lokalnoj tradiciji i kulturi. Projektom želimo postići uključivanje mladih u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata. Naglasak je stavljen na tradiciju maslinarstva koju treba prilagoditi pomoću novih tehnologija (ICT) mlađim poljoprivrednicima i onima koji to žele postati. Kao što i akronim kaže „nasljeđe“ koje vrednujemo potrebno je staviti u funkciju promocije i unaprjeđenja maslinarstva i turizma na našem području. Time projekt pametno valorizira kulturnu baštinu i može se uhvatiti u koštac ekonomskih i socijalnih izazova, održati zajednicu pridonoseći njenoj ekonomskoj dobrobit: stari vinski podrumi u Mađarskoj, solane ili plutajući mlinovi u Sloveniji, pivovara u Poljskoj, stari brodovi Italije ili tradicionalno maslinarstvo u Hrvatskoj neophodni su za lokalnu privlačnost ali mogu biti bolje ekonomski iskorišteni. Uključivanje kreativnih i inovativnih mladih umova u redizajniranje lokalnog nasljeđa potrebno je kako bi se prilagoditi novim zahtjevima tržišta. Slojevitost prednosti YouInHerit projekta dijeli se po regijama i EU promičući kulturnu raznolikost i snagu zajednice jačanjem lokalnih potencijala kulturne baštine i ljudske kreativnosti stoga je moto projekta: "Kultura je jedna od najvećih europskih nada. Poslovi koje pruža ne mogu, u pravilu, biti premješteni - oni zahtijevaju niz talenata, koje često naši mladi ljudi posjeduju."(M.Schulz 2014). 

U sklopu projekta, pomoću prijedloga mladih, obnoviti će se jedan objekt kulturne baštine („Stara vaga“) u kojem će se održavati stručne radionice za mlade maslinare u suradnji s Udrugom poljoprivrednika ''Agroturist'' te istovremeno iz istoga, kao „Info Pointa“ usmjeravati turiste prema lokalnim kušaonama, uljarama i maslinicima. Ambicija Udruge je da se poveća broj osposobljenih, vještih i inovativnih mladih poljoprivrednika i pravilno ih pripremi da postanu dio zajednice motiviranih i uspješnih poduzetnika i promicatelja jezgre proizvoda lokalne kulturne baštine.

Tradicionalni, ali živi obrti predstavljaju vrijedne, ali krhke dijelove bogatog kulturnog naslijeđa i identiteta Europe koji se moraju sačuvati kao kombinacija vještina i infrastrukture (materijalne i nematerijalne baštine), pod uvjetom da ostvaruju gospodarski potencijal regije. Oživljavanje tih starih zanata predstavlja izazov na način da valorizacija pridonosi njihovoj zaštiti i reintegraciji u lokalnu ekonomiju i održive gospodarske aktivnosti. Obećavajući trend ponovnog otkrivanja starih zanata i proizvoda može se uočiti obzirom na rastuću potražnju tradicionalnih, lokalnih vrijednosti u odnosu na masovne proizvode. Istovremeno, nova vrsta potražnje od strane mladih naraštaja bitno utječe na informacijsko doba i globalizaciju. Ovi trendovi ukazuju na potrebu kreativnog razmišljanja i inovativne ideje u vrednovanju tradicionalne kulturne sadržaje.

Ostali partneri u realizaciji projekta su: Općina Budafok-Tétény (Mađarska), Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Slovenija), Pomorski Muzej Piran (Slovenija), Općina Piran (Slovenija), Ured za regionalno planiranje ''Masovia'' (Poljska), Grad Vodnjan, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua (Italija), Marco Polo System (Italija), Regija Veneto (Italija), Assonautica provinciale di Venezia (Italija), Srednja škola vinarstva Soós István (Mađarska), Općina Beltinci (Slovenija).

Sveukupan iznos projekta je 2.340.500 eura. Vrijednost proračuna za Grad Vodnjan-Dignano iznosi 211.957,81 eura, a za udrugu Agroturist 96.000,00 eura.

Obavijest o formiranju grupe regionalnih dionika (RSG -Regional Stakeholder Group) u projektu ''Youinherit''

 

logo

Temeljem Sporazuma o partnerstvu projekta ''YOUINHERIT'' koji se provodi u sklopu programa Interreg Central Europe KLASA: 910-02/16-01/02, URBROJ: 2168-04-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, Grad Vodnjan-Dignano daje:

 OBAVIJEST
O FORMIRANJU GRUPE REGIONALNIH DIONIKA (RSG -REGIONAL STAKEHOLDER GROUP) U PROJEKTU ''YOUINHERIT''

   

U sklopu projekta ''YOUINHERIT'' provodi se formiranje grupe dionika koja će doprinijeti implementaciji projekta.

Cilj projekta je povećati broj OPG-ova, odnosno mladih poljoprivrednika koji se bave maslinarstvom te stručnim pristupom provesti obuku istih.

Projektna pilotna aktivnost u sklopu ovog projekta predviđa obnovu objekta kulturne baštine u Vodnjanu u kojem će se provoditi obuka mladih maslinara. Mladi zajedno s ostalim dionicima putem sudjelovanja u Grupi regionalnih dionika (u daljnjem tekstu RSG – Regional stakeholder group) koja će se sastati šest puta za vrijeme trajanja projekta,  biti će aktivno uključeni u planiranje, realizaciju i korištenje budućeg centra za obuku mladih maslinara. Svaki član RSG-a je volonter tj. za svoj rad i angažman ne prima nikakvu naknadu te u radu skupine sudjeluje dobrovoljno.

RSG aktivnim djelovanjem ima zadatak analize ključnih problema i prilika postojećeg stanja  revitalizacije kulturne baštine  s posebnim ciljem uključivanja i zapošljavanja mladih s ciljem valorizacije i ekonomskog razvitka cijelog područja. Konačan ishod rada RSG-a biti će sintetiziran u „Studiji regionalne status quo analize“.

Mladi u ovom projektu nisu uključeni samo u ulozi budućih nasljednika bogate tradicije nego se od istih očekuje određena kreativnost i inovativnost kako bi se tradicija prilagodila novim zahtjevima i očekivanjima tržišta. Cilj je pretvoriti tradiciju maslinarstva u novu kreativnu ekonomsku djelatnost.

Sudjelovanje ključnih dionika nužna je za realizaciju projekta jer će skupina stručnim kompetencijama i vještinama biti uključena u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata s posebnim naglaskom na sektor maslinarstva.

Za provedbu navedene aktivnosti potrebno je uključiti široki spektar sudionika, stoga se pozivaju svi zainteresirani, odnosno fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, udruge, mala i srednja poduzeća, turističke zajednice, nadležna Ministarstva, zadruge, itd.) da iskažu svoj interes za sudjelovanje u RSG-u.

Iskaz interesa može se dostaviti putem pošte na adresu Grad Vodnjan – Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  do 31. listopada 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonskim putem na br. 052 512 453 ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge